FAQ i Regulamin

warto wiedzieć – FAQ

Często zadawane pytania

Czy firma może zgłosić więcej niż 1 sztafetę?
Tak, nie ma ograniczenia w ilości zgłoszonych sztafet. Wiele firm wystawiało po kilka, a nawet kilkanaście sztafet.

rozwiń

Czy w biegu mogą brać udział firmy z zagranicy?
Oczywiście, w poprzednich edycja mieliśmy firmy z Danii, Niemiec czy Szwecji. Zaproście swoich kontrahentów do wspólnej zabawy, pokażmy jaki Szczecin jest piękny.

rozwiń

Do kiedy można zgłaszać sztafety?
Drużyny można zgłaszać do 30 sierpnia 2020. Taki termin gwarantuje, iż zdążymy nadrukować na koszulkach dla każdego zespołu logo ich firmy.

rozwiń

Ile kosztuje pakiet startowy dla całej drużyny?
Pakiet startowy dla całej 4 osobowej drużyny kosztuje 459 zł netto + 8% VAT razem 495,72.

rozwiń

Co zawiera pakiet startowy?
Pakiet startowy zawiera:
• 4 koszulki techniczne (przód nadruk okolicznościowy biegu, tył nadruk logo startującej firmy)
• Pakiet piknikowy dla całej drużyny po biegu
• Pałeczka dla sztafety z chipem mierzącym czas
• Pasta party przed biegiem, w dniu odbierania pakietów startowych
• Numery startowe
• Agrafki
• Worki depozytowe na odzież
• Woda
• Pamiątkowy medal na mecie dla każdego uczestnika sztafety
• Zdjęcia z imprezy (w tym pamiątkowe zdjęcia drużyny na ściance biegu, na której znajdują się logotypy wszystkich uczestniczących firm)
• Możliwość pokonania oznakowanej trasy biegu.

rozwiń

W jaki sposób można dokonać płatności za start?
Płatności można dokonać za pomocą tradycyjnego przelewu, na podstawie proformy, która zostanie wysłana na maila podanego w zgłoszeniu w dniu następującym po zgłoszeniu.

rozwiń

Nie załączyliśmy logo firmy podczas zgłoszenia, jak możemy je uzupełnić?
Jeśli podczas rejestracji nie udało się załączyć logo firmy, można je przesłać mailem na adres biuro@ncdcbusinessrace.pl

rozwiń

Czy istnieje możliwość przesłania plakatu biegu do firmy?
Oczywiście, do celów reklamy biegu wewnątrz firmy i rekrutacji uczestników możemy wysłać plakat (wielkość A3) do samodzielnego wydrukowania.

rozwiń

Jakie są możliwości brandingu uczestniczącej firmy na biegu?
W ramach pakietu startowego firmy otrzymują koszulki z nadrukowanym na plecach swoim logo. Logo znajduje się również na ściance do zdjęć. Dodatkowe formy promocji są dostępne w ramach umowy sponsorskiej, w sprawach sponsoringu prosimy o kontakt na maila biuro@ncdcbusinessrace.pl.

rozwiń

Czy niestartujący pracownicy firmy mogą przyjść kibicować?
Oczywiście, zapraszamy niebiegającą część firmy do kibicowania. Na biegu będą dostępne klaskacze do kibicowania z mapką trasy biegu. Po biegu kibice mogą przyłączyć się do wspólnego piknikowania.

rozwiń

Czy można zamówić dodatkowe koszulki dla kibiców?
Tak, będzie taka możliwość. Uruchomimy możliwość składania dodatkowych zamówień w marcu.

rozwiń

Czy jest możliwość zmiany zawodnika w sztafecie?
Tak, do 20 września 2020. Jeśli będzie taka konieczność również w późniejszym terminie jednak w takim przypadku nie gwarantujemy zmiany również rozmiaru koszulki.

rozwiń

Czy będą organizowane obiegi trasy aby było można się z nią zapoznać?
Tak, będziemy organizowali obiegi trasy. Terminy podamy w marcu.

rozwiń

Czy każdy uczestnik otrzyma na mecie medal?
Oczywiście, każdy uczestnik sztafety otrzyma swój własny medal. Jeśli złączycie swoje 4 medale utworzą one jedną całość.

rozwiń

Czy z biegu będą pamiątkowe zdjęcia?
Oczywiście, mamy sprawdzoną ekipę fotografów, specjalizujących się w imprezach biegowych. Zdjęcia będą robione na każdym etapie imprezy, od biura zawodów i wydawania pakietów startowych i pasta party, przez trasę biegu, metę oraz najbardziej oblegane pamiątkowe ścianki.

rozwiń

Kiedy można odebrać koszulki z nadrukiem?
Koszulki będą znajdowały się w pakietach startowych, które będzie można odebrać dzień przed biegiem.

rozwiń

Czy strefa piknikowa będzie zamknięta dla kibiców?
Nie, strefa piknikowa będzie dostępna dla kibiców.

rozwiń

Kiedy może odebrać pakiet startowy?
Pakiety startowe będzie można odbierać w piątek 25 września. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem – w dzień biegu, w miasteczku biegowym.

rozwiń

Kto może odebrać pakiet startowy?
Pakiet startowy może odebrać Kapitan lub inny członek drużyny. Musi posiadać dowód osobisty i podpisane przez wszystkich uczestników sztafety OŚWIADCZENIE (karta zgłoszeniowa).

rozwiń

Czy będzie gdzie zostawić swoje rzeczy w czasie biegu?
Na terenie pikniku będzie działał depozyt, gdzie każdy będzie mógł zostawić swoje rzeczy. Depozyt będzie działał w godzinach 9:30 – 14:00.

rozwiń

Czy nie pomylę trasy biegu?
Trasa będzie na całej długości oznakowana taśmą ostrzegawczą, nie ma możliwości zgubienia czy pomylenia trasy. Na trasie w newralgicznych miejscach będą stali wolontariusze.

rozwiń

W jaki sposób będzie mierzony czas?
W pałeczkach znajduje się chip, dzięki któremu będziemy znali czas pokonania okrążenia przez każdego zawodnika.

rozwiń

Czy podczas biegu będą jakieś atrakcje dla dzieci?
Tak, na Jasnych Błoniach będzie się znajdowała „strefa dzieci” z różnymi atrakcjami dla najmłodszych.

rozwiń

Czy można odebrać pakiet startowy w sobotę przed biegiem?
W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem – w dzień biegu, w miasteczku biegowym.

rozwiń

Jaka jest kolejność biegu w sztafecie?
Kolejność startu ustalacie sami, zawodnik startujący jako pierwszy dostaje nr startowy z literką “A”, jako drugi z literką “B” itd. Nie ma potrzeby zgłaszania kolejności startu do organizatora. Dodatkowo na numerze startowym oznaczonym literką “D”, po lewej stronie znajduje się bon na pakiet piknikowy dla drużyny.

rozwiń

regulamin

Przeczytaj regulamin uczestnictwa w biegu

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

1. Inicjatorem NCDC Business Race jest Nordic Consulting & Development Company S.A. (zwana dalej NCDC).
2. Organizatorem wydarzenia jest RBF SPORT S.C. Marcin Paprocki, Artur Kasprzak z siedzibą w Mierzynie, ul.Spółdzielców 19c/1, NIP 8513072084, REGON 320582827 (zwana dalej Organizatorem).
3. Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn.

II. TERMIN, MIEJSCE I TRASA ZAWODÓW

1. NCDC Business Race 2020 odbędzie się 26 września 2020 roku (sobota) w Szczecinie. Start i meta usytuowane będą na terenie Jasnych Błoni. Start biegu przewidziany jest na godzinę 11:00.
2. NCDC Business Race to bieg sztafetowy. W biegu biorą udział zespoły czteroosobowe.
3. Długość trasy NCDC Business Race wynosi ok. 4 km Trasa wskazana zostanie zgodnie z mapą oraz regulaminem terenu, które dostępne będą na stronie biegu. Drużyna ma do pokonania cztery okrążenia. Każdy biegacz z drużyny pokonujejedno okrążenie o długości ok. 4 km. Trasa poprowadzona została w większości nieutwardzoną (ok. 90%) nawierzchnią w Parku Kasprowicza i Jasnych Błoni.
4. Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.

III. POMIAR I LIMIT CZASU

1. Pomiar czasu jest rejestrowany elektronicznie za pomocą chipa umieszczonego w pałeczce. Zgubienie pałeczki oznacza dyskwalifikację drużyny.
2. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu. Liczy się łączny czas brutto drużyny.
3. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny. O godz. 13:30 trasa biegu zostaje zamknięta.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I FORMUŁA BIEGU

1. W NCDC Business Race mogą wziąć udział drużyny, które zarejestrowały się na stronie internetowej www.ncdcbusinessrace.pl oraz dokonały opłaty startowej.
2. Sztafeta powinna składać się z czterech osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia.
3. Zawodnicy powinni być przedstawicielami firmy, pod nazwą której zostali zgłoszeni.
4. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
5. Z jednej firmy może się zgłosić dowolna liczba drużyn.
6. Limit miejsc wynosi 500 drużyn. O kolejności zgłoszeń decyduje moment wpływu opłaty startowej na rachunek Organizatora.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
8. Organizator zapewnia umieszczenie informacji w mediach społecznościowych na temat pierwszych 100 (słownie: sto) firm, które wystawiły do biegu swoją sztafetę / sztafety.
9. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10. Każdy zawodnik oświadcza, że jest świadomy, iż Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością jako Organizatorów biegu. Zawodnik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw wobec Inicjatora, Organizatora oraz Współorganizatora za powstanie ewentualnych szkód (w zdrowiu i/lub mieniu) i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas biegu.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Poprzez stawienie się na linii startu, każdy z uczestników potwierdza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w biegu i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność oraz, że zapoznał się z regulaminem.
12. Kapitan drużyny, poza podpisaniem i złożeniem swojego oświadczenia, jest zobowiązany zebrać od zawodników swojego zespołu własnoręcznie i czytelnie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń zawodników dostępny będzie na stronie internetowej zawodów. Oświadczenia należy przekazać Organizatorowi podczas odbierania pakietu startowego zespołu.
13. Odbiór pakietów startowych nastąpi w dniu 25 września 2020 (piątek) w godzinach 16:00 – 19:00 w siedzibie NCDC przy ul. Głowackiego 4. W szczególnych przypadkach (po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem) będzie możliwość odebrania pakietów startowych w biurze zawodów w okolicy startu (mapka zostanie umieszczona przez Organizatora na stronie internetowej biegu).
14. Przebieralnia i przechowalnia odzieży (depozyt) będą znajdować się w okolicy Biura Zawodów. Przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu odzież zawodników, zapakowaną do worków (dostarczonych przez Organizatorów) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatorów z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada również za rzeczy Uczestników zagubione w czasie trwania Biegu. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu 26 września 2020 roku w godzinach 9:30 – 14:00.
15. Przed startem biegu odbędzie się odprawa kapitanów drużyn (czas odprawy Organizator poda w harmonogramie dostępnym na stronie www.ncdcbusinessrace.pl). Udział w odprawie jest obowiązkowy dla kapitanów wszystkich drużyn startujących w NCDC Business Race.
16. Start NCDC Business Race nastąpi o godz. 11:00. Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 10:45. Organizatorzy mogą nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o wyznaczonej godzinie.
17. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części/całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny.
18. Zawodnicy proszeni są o korzystanie podczas biegu z koszulek zapewnianych przez Organizatorów. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę. Elementy te nie mogą zasłaniać numeru startowego oraz logotypów sponsorów NCDC Business Race.
19. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy starcie/mecie.
20. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian.
21. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatorów, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
22. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu – przekazując pałeczkę kolejnym zawodnikom w strefie zmian. Sztafeta, która dobiegnie bez pałeczki na metę nie będzie klasyfikowana. W szczególnie uzasadnionym przypadku Organizator dopuszcza możliwość przebiegnięcia trasy biegu dwukrotnie przez tą samą osobę, przy czym nie może ona biec dwóch następujących po sobie zmian. O przedmiotowym fakcie należy poinformować organizatora przed rozpoczęciem biegu.
23. Z indywidualnych numerów startowych mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.
24. Istnieje możliwość zmiany zawodnika wchodzącego w skład drużyny, za pośrednictwem panelu rejestracyjnego lub kontaktując się z Organizatorem. Zmian zawodników można dokonywać do 20 września 2020 r. Organizator gwarantuje wybrany rozmiar koszulki oraz nadruk logo firmy tylko w przypadku zmian dokonanych do 30 sierpnia 2020 r. Organizator dołoży wszelkich starań, aby jak najwięcej zawodników zmienianych po 30 sierpnia 2020 r. otrzymało koszulki w odpowiednim rozmiarze.
25. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatorów. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem.

V. ZGŁOSZENIA I PAKIETY STARTOWE

1. Rejestracja sztafety firmowej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Rejestracji sztafety dokonać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania firmy zgłaszającej sztafetę. Rejestracja dokonywana jest w imieniu firmy i jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zamieszczanie logo/znaku towarowego firmy w celach wynikających z organizacji biegu (np. dodatkowe nadruki na koszulkach, zamieszczenie w mediach społecznościowych informacji o uczestnikach biegu itp.).
2. Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy musi posiadać dane wszystkich zgłaszanych zawodników. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że pozostałe osoby wchodzące w skład sztafety wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku w zakresie niezbędnym dla organizacji biegu i wynikającym z niniejszego regulaminu, na potwierdzenie czego obowiązana jest dostarczyć Organizatorowi w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia pisemne oświadczenia wskazanych osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej biegu. Brak pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub rozpowszechnianie wizerunku uniemożliwia udział w Imprezie lub ogłoszenie wyników.
3. Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy kapitana zostaje wysłana faktura proforma, która jest podstawą do uiszczenia opłaty startowej.
4. Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników można dokonać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
5. Opłata startowa za zespół wynosi 459 zł netto + 8% VAT = 495,72 zł brutto.
6. Wszelkich zmian na liście startowej można dokonywać do 20 września 2020 r po zalogowaniu się do panelu firmy.
7. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo firmowego stanowiska piknikowego składającego się parasola (4 metry średnicy), 2 zestawów stół + dwie ławki (dla max. 16 osób) oraz flagi wbijanej z rotatorem z logo firmy o wysokości 335 cm (flagi po imprezie przechodzą na własność firmy). Koszt pojedynczego stanowiska to 400 zł netto + 23% VAT = 492 zł brutto (liczba dostępnych stanowisk piknikowych jest ograniczona). W przypadku firm, które w roku 2019 wykupiły stanowiska piknikowe i posiadają kompletną flagę cena za stanowisko wynosi 200 zł netto + 23% VAT = 246 zł brutto. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy celem weryfikacji kompletności flagi (część flag znajduje się w magazynie organizatora, część firmy zabrało po imprezie).
8. Akceptowane formy płatności: przelew bankowy.
9. Po dokonaniu opłaty (zaksięgowaniu jej na koncie Organizatora) w ciągu 7 dni faktura VAT będzie wysłana na maila podanego w zgłoszeniu.
10. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnik (firma) zgłaszająca drużynę akceptuje fakturę VAT wystawioną w formie elektronicznej.
11. Firmy chcące skorzystać z możliwości dodatkowego nadruku logo firmy na koszulce powinny załączyć logo za pośrednictwem panelu rejestracyjnego lub przesłać na adres: biuro@ncdcbusinessrace.pl, w terminie do dnia 30 sierpnia 2020. Po tym terminie nie będzie możliwy nadruk indywidualny, a koszulki zostaną wydane zespołom tylko z nadrukiem przednim (logiem imprezy). Wymagania graficzne logo firmy: format pliku jpg lub png (minimum 300 dpi), pdf;. Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania logo niespełniającego powyższych warunków, nie będzie dokonywać nadruku indywidualnego.
12. Zgłoszenia są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2020 r.
13. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz nie podlega przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym.
14. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
15. Ewentualne skargi, wnioski oraz reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia drogą mailową na adres: biuro@ncdcbusinessrace.pl. W sprawach powyższych osobą kontaktowa jest Koordynator Projektu Magdalena Kasprzak, tel. 510-991-781.

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg NCDC Business Race otrzymają pamiątkowe medale.
2. Bieg ma wymiar rekreacyjno – sportowy. Przewidziane zostały wyróżnienia dla zwycięzców w następujących kategoriach: ­ sztafeta męska, ­ sztafeta damska, ­ sztafeta mieszana.
3. Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji sztafet, o których mowa w ust. 2 przewidywane są symboliczne nagrody.
4. Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto. Czas jest liczony od momentu wystrzału startera, a zatrzymany w momencie przebiegnięcia ostatniego zawodnika z drużyny przez matę pomiarową. Wbiegnięcie jakiegokolwiek zawodnika z drużyny w strefę zmian bez pałeczki lub rzucenie pałeczką dyskwalifikuje całą drużynę.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorami danych osobowych są: 1) Marcin Paprocki, 2) Artur Kasprzak, 3) Stowarzyszenie K2 Partners – ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, KRS 0000383338, NIP 8513147072, REGON 32099954, – działający na podstawie umowy o współadministrowaniu danych osobowych z dnia 02-01-2020, która dostępna jest pod adresem internetowym www.ncdcbusinessrace.pl. Administratorzy, w celu ułatwienia kontaktu osobom, których dane będą przetwarzane, ustanawiają Wspólny Punkt Kontaktowy – Centrum Biegowe Run Expert al. Bohaterów Warszawy 40/2M2
2. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu: a) zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO; b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora); c) wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); d) w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora); e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); f) promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).
3. Dane osobowe Uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa; b) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu; c) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).
4. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (nazwę firmy/organizacji, adres, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), logo/znak towarowy firmy, dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek).
5. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.
6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział Imprezie.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich Uczestników NCDC Business Race 2020 obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, na co Uczestnik wyraża zgodę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora w szczególności poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
5. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
6. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku: a) na stronach internetowych, b) profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook), c) na kanałach na YouTube, d) w mailingu bezpośrednim do klientów, e) w materiałach public relations, f) w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.
7. Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w NCDC Business Race 2019 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
8. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej lub uczestnictwo w biegu (w przypadku osób, które nie wypełniały osobiście formularza rejestracyjnego) oznacza, że uczestnicy ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, startując w NCDC Business Race 2020 wyłącznie na własną odpowiedzialność.
9. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu (poza depozytem).
12. Przebywanie na trasie Imprezy bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
13. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
15. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety) bez zgody Organizatora.
16. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
17. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

rozwiń