Uczestnicy V edycji – 2019

Przedstawiamy firmy uczestniczące w V edycji NCDC Business Race w 2019 roku. Największą liczbę sztafet wystawiła firma DGS Poland Sp. z o.o. – 26 zespołów.